/
  • Nieuws

  • Op vrijdag 8 september is er gratis inloopspreekuur tussen 09:00 en 12:00 uur! On Friday, September 8, between 09:00 and 12:00, you're welcome to walk in for a free consultation about a divorce procedure!

   Lees meer

   In augustus 2016 bepaalde de rechtbank dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verplicht is uitdrukkelijk te vermelden op het verblijfspasje van een niet-EU burger, die in Nederland verblijft als de partner van een ondernemer die ook niet-EU burger is, dat ook zij het recht heeft arbeid [...]

   Lees meer

   In de rechtszaak P. en S. , waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie op 4 juni 2015 arrest heeft gewezen op de vraag van de Centrale Raad van Beroep of niet-EU-burgers met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (met de aantekening 'langdurig ingezetene') verplicht konden worden, op [...]

   Lees meer

   Op 18 augustus 2016 heeft de rechtbank Den Haag besloten om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over deze kwestie. De reden hiervoor is dat er door verschillende rechters anders wordt geoordeeld over de vraag of uit een buitenlandse geboorteakte (in deze zaak betrof het een [...]

   Lees meer

   De rechtbank heeft bepaald dat de IND een nieuw verblijfspasje moet verstrekken aan een cliënte van Franssen Advocaten waarop uitdrukkelijk staat dat zij arbeid als zelfstandige mag verrichten. Zij bezit een verblijfsvergunning voor verblijf bij haar echtgenoot, die zelfstandig ondernemer is en [...]

   Lees meer

   2 of page 5