/
  • Nieuws

  • In de rechtszaak P. en S. , waarin het Hof van Justitie van de Europese Unie op 4 juni 2015 arrest heeft gewezen op de vraag van de Centrale Raad van Beroep of niet-EU-burgers met een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd (met de aantekening 'langdurig ingezetene') verplicht konden worden, op [...]

   Read more

   Op 18 augustus 2016 heeft de rechtbank Den Haag besloten om prejudiciële vragen te stellen aan de Hoge Raad over deze kwestie. De reden hiervoor is dat er door verschillende rechters anders wordt geoordeeld over de vraag of uit een buitenlandse geboorteakte (in deze zaak betrof het een [...]

   Read more

   De rechtbank heeft bepaald dat de IND een nieuw verblijfspasje moet verstrekken aan een cliënte van Franssen Advocaten waarop uitdrukkelijk staat dat zij arbeid als zelfstandige mag verrichten. Zij bezit een verblijfsvergunning voor verblijf bij haar echtgenoot, die zelfstandig ondernemer is en [...]

   Read more

   De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het gebied van inburgering (sinds 2012 niet meer, wel ten tijde van het aanhangig worden van de hoger beroepen van P. & S.), heeft uitspraken gedaan (die vandaag zijn bekendgemaakt) naar aanleiding van het arrest van het Hof van [...]

   Read more

   Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heeft u als vader automatisch gezag over uw kind dat tijdens het huwelijk wordt geboren. Wanneer u niet getrouwd bent, dan heeft u als vader niet automatisch het gezag over uw kind. Het gezamenlijk gezag wordt in dit geval op [...]

   Read more

   2 of page 5