/
  • Zoek resultaten

   Op 28 mei 2018 heeft de rechtbank Amsterdam uitspraak gedaan op het beroep van een cliënte van Franssen Advocaten. De IND had haar aanvraag voor een verblijfsvergunning 'langdurig ingezetene' (een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd) afgewezen omdat zij niet het volledige inburgeringsexamen[...]

   Read more

   In augustus 2016 bepaalde de rechtbank dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verplicht is uitdrukkelijk te vermelden op het verblijfspasje van een niet-EU burger, die in Nederland verblijft als de partner van een ondernemer die ook niet-EU burger is, dat ook zij het recht heeft arbeid [...]

   Read more

   De rechtbank heeft bepaald dat de IND een nieuw verblijfspasje moet verstrekken aan een cliënte van Franssen Advocaten waarop uitdrukkelijk staat dat zij arbeid als zelfstandige mag verrichten. Zij bezit een verblijfsvergunning voor verblijf bij haar echtgenoot, die zelfstandig ondernemer is en [...]

   Read more

   De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter op het gebied van inburgering (sinds 2012 niet meer, wel ten tijde van het aanhangig worden van de hoger beroepen van P. & S.), heeft uitspraken gedaan (die vandaag zijn bekendgemaakt) naar aanleiding van het arrest van het Hof van [...]

   Read more

   Het Europese Hof van Justitie heeft op 12 maart 2014 in verschillende zaken uitleg gegeven over de Europa-route. Het Hof oordeelde dat een verblijf korter dan drie maanden in een andere lidstaat in principe onvoldoende is om aan de buitenlandse (niet uit EU afkomstige) gezinsleden verblijfsrecht op [...]

   Read more